Fasadefornyelse og nye balkonger. Leilighetssammenslåinger, fornyelse av fasader med spesiell vekt på fornyelse og bevaring av eksisterende funksjonalistiske uttrykk og forslag til ny arealbruk.

Kontakt oss