Arkitektkontoret Lene Frank a/s

Arkitektkontoret Lene Frank a/s arbeider med prosjektering av:

  • Nye eneboliger og boligområder. Til- og ombygning av boliger.
  • Barnehager, omsorgsboliger og andre kommunale institusjoner
  • Ombygning og rehabilitering av eldre boligeiendommer fra 50-tallet og tidligere, herunder borettslag og boligsameier
  • Bevaring, fornyelsesplaner og fortetning av større bolig- og byområder

Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Kontoret har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for arkitektur og godkjenning som ansvarlig søker også i tiltaksklasse 3.

Kontakt oss