Arkitektkontoret Lene Frank a/s

Arkitektkontoret Lene Frank a/s arbeider med: 

  • Nye boliger og rehabilitering av boliger 
  • Barnehager, omsorgsboliger og andre kommunale institusjoner 
  • Rehabilitering av etterkrigsbebyggelse for blant annet borettslag og boligsameier 

Kontoret har spesiell kompetanse når det gjelder bevarings- og fornyelsesplaner for større bolig- og byområder og rehabilitering og boligfortetning i etterkrigsbebyggelse. 

Nye boliger, om-/tilbygg og rehabilitering

Private

Barnehager, omsorgsboliger og andre institusjoner

Kommune

Rehabilitering av etterkrigsbebyggelse

Borettslag og boligsameier

Utførte prosjekter

Valmueveien 9

Voldsløkka borettslag

Mor Go`hjertas barnehage

Hasleveien Studentboliger

Boligfellesskap Lilleaker

Tilbygg Ørakerveien

Søren Jaabæks gate

Studentboliger Kingos gate 16-20

Maries gate

Boliger i Drammen