Prosjektet Hasleveien studentboliger er et påbygg i 2-3 etasje på en tidligere studentboligblokk. Nye inntrukne etasjer har sort fasadekledning. Oppdragsgiver: Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.

Kontakt oss