Omsorgsboligerne i Larvik er et kommunalt bolianlegg med 2-roms leiligheter for unge autister, fellesarealer og arealer for personale.

Kontakt oss